Wie ben ik?

Anna

Ik ben geboren in 1964. De woorden die bij mij passen zijn: vertraging, verbinding en vrouw-zijn.

 

Jaren geleden gaf mijn lichaam aan dat het mijn snelle levenstempo niet meer aankon. Kleine lichaamsongemakken waar ik eerst niet naar luisterde werden ontstekingen en ziekte.  Daarnaast bleef mijn hoofd zich de  controle toeëigenen over mijn leven.  Het leek een leven in tweestrijd en dat was uitputtend.

Ik werd genoodzaakt om te vertragen.

 

Uiteindelijk leerde ik luisteren naar de signalen van mijn lichaam en ging op zoek naar de  betekenis ervan. Ik besefte dat onverwerkte emoties en vastgeroeste overtuigingen een zware ballast waren geworden.

Nu is mijn lichaam mijn beste maatje omdat het mij attent maakt op mijn welzijn op een manier waar mijn verstand niet bij kan.  

Zo groeide ik "van overleven naar voelend leven" en kreeg daardoor een betere verbinding met mijn innerlijke bron.

 

Daarnaast zijn er mijn drie kinderen. Door wie ze zijn en hoe ze in het leven staan hebben zij mij de weg getoond om te groeien naar een volwassen en liefhebbende moeder en zo de vrouw te worden die bij mijn geboorte in mij sluimerde.


Opleidingen

Ik behaalde eerst een Masterdiploma in Economische wetenschappen en werkte 32 jaren als accountant. Hoe mensen met hun geld en boekhouding omgaan, leerde mij veel over hoe ze in het leven staan en ik hield ervan mensen te ondersteunen daarin. Maar door de automatisering ging ik stilaan het menselijk contact verliezen. Het werd tijd om andere keuzes te maken.

CRANIO-SACRAAL THERAPIE

Sinds 2006 volgde ik de opleiding ‘cranio-sacraal therapie’ bij PCSA -Etienne Peirsman. Eerst meer voor mezelf en om mijn leven te verrijken. Ik geraakte gefascineerd door de invloed van onze emoties op de werking van ons lichaam.  

PSOAS-SPIER

Ik ontdekte de ‘psoas-spier’ bij Liz Koch sinds 2011.

Door mij daarin te verdiepen, versterkte ik mijn gevoel van veiligheid binnenin mezelf en kreeg daardoor een betere aarding.

ROUW- EN VERLIESCONSULENT

Bij de Artevelde Hogeschool volgde ik de opleiding ‘Rouw- en verliesconsultent’. Al sinds mijn geboorte was verlies een ingrijpend thema. Nu besef ik hoe moeilijk het leven wordt wanneer we verlies na verlies meemaken en onszelf niet de kans geven om te rouwen.


PALLIATIEVE ZORGEN

Ik volgde de opleiding ‘Palliatieve zorgen’ bij de Erasmus Hogeschool en Odisee. Het levenseinde is sinds vele jaren een fase van het leven die mij zeer sterk raakt. Mijn eigen ervaring leerde mij dat elk leven een waardevolle afronding kan kennen en een kans tot groeien kan zijn.

ZORGMASSAGE VOOR KANKERPATIENTEN EN ZORGBEHOEVENDEN

Bij Nicole Van Beek (Massage voor iedereen) specialiseerde ik mij in zorgmassage voor kankerpatiënten en zorgbehoevenden. Deze zachte manier van aanraken verweeft zich met mijn andere werkmethodes.Mano del Pino

Bij mijn geboorte kreeg ik de naam 'Anna Maria del Pino'. Deze naam verbindt mij met de pijnbomen. De pijnboom groeit in alle soorten gronden en in alle weersomstandigheden. Daarom was voor vele oude culturen de pijnboom een symbool van wijsheid, fertiliteit en levenskracht. 

De etherische olie van de pijnboom wordt gebruikt als een natuurlijke stress-ontspanner. In het lichaam werkt ze reinigend en geeft de gebruiker meer energie.