Ik ben geboren in 1964. De woorden die bij mij passen zijn: vertraging, verbinding en vrouw-zijn.

 

Jaren geleden  had mijn hoofd de controle over mijn leven. Naar kleine lichaamsongemakken luisterde ik niet tot ze uitgroeiden tot ontstekingen en ziekte. Op die manier gaf mijn lichaam aan dat het mijn snelle levenstempo niet aankon. Ik was genoodzaakt om te vertragen.

 

Uiteindelijk leerde ik te luisteren naar de signalen van mijn lichaam en ging op zoek naar de  betekenis ervan. Ik besefte dat onverwerkte emoties en vastgeroeste overtuigingen een zware ballast waren geworden.

Nu is mijn lichaam mijn beste maatje omdat het mij attent maakt op mijn welzijn op een manier waar mijn verstand niet bij kan.  

Zo groeide ik "van overleven naar voelend leven" en kreeg daardoor een betere verbinding met mijn innerlijke bron.

 

Ook mijn kinderen hebben mij de weg getoond om te groeien naar een volwassen en liefhebbende moeder en zo de vrouw te worden die bij mijn geboorte in mij sluimerde.


Opleidingen

Ik behaalde eerst een Masterdiploma in Economische wetenschappen en werkte 32 jaren als accountant. Hoe mensen met hun geld en boekhouding omgaan, leerde mij veel over hoe ze in het leven staan en ik hield ervan mensen te ondersteunen daarin. Door de automatisering ging ik stilaan het menselijk contact verliezen. Het werd tijd om andere keuzes te maken.

CRANIO-SACRAAL THERAPIE

Sinds 2006 volgde ik de opleiding ‘cranio-sacraal therapie’ bij PCSA -Etienne Peirsman. Eerst meer voor om mijn leven te verrijken. Ik geraakte gefascineerd door de invloed van onze emoties op de werking van ons lichaam.  

PSOAS-SPIER

Ik ontdekte de ‘psoas-spier’ bij Liz Koch sinds 2011.

Door mij daarin te verdiepen, versterkte ik het gevoel van veiligheid binnenin mezelf en kreeg daardoor een betere aarding.

ROUW- EN VERLIESCONSULENT

Opgeleid bij de Artevelde HS. Al sinds mijn geboorte is verlies een ingrijpend thema. Nu besef ik hoe moeilijk het leven wordt wanneer we verlies na verlies meemaken en onszelf niet de kans geven om te rouwen.


PALLIATIEVE ZORGEN

Opgeleid bij de Erasmus HS. Het levenseinde is sinds vele jaren een fase van het leven die mij zeer sterk raakt. Mijn eigen ervaring leerde mij dat elk leven een waardevolle afronding kan kennen en een kans tot groeien kan zijn.

ZORGMASSAGE BIJ ZIEKTE 

Bij Massage voor iedereen specialiseerde ik mij in zorgmassage voor kanker- en zorgbehoevenden. Deze zachte manier van aanraken verweeft zich met mijn andere werkmethodes.Mano del Pino

Bij mijn geboorte kreeg ik de naam 'Anna Maria del Pino'. Deze naam verbindt mij met de pijnboom. De pijnboom groeit in alle soorten gronden en in alle weersomstandigheden. Daarom was voor vele oude culturen de pijnboom een symbool van wijsheid, fertiliteit en levenskracht. 

De etherische olie van de pijnboom wordt gebruikt als een natuurlijke stress-ontspanner. In het lichaam werkt ze reinigend en geeft de gebruiker meer energie.